Distansavtal:
Vid återtagande av anmälan följer Hundkurser för Alla de villkor som Konsumentverket har.

Anmälan:
Anmälan till kurs/föreläsning är bindande.
Anmälan innebär också att din ångerrätt upphör 14 dagar innan kursen/utbildningen/föreläsningen startar och att du samtycker till detta villkor.

Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning/föreläsning:
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar innan kursen/utbildningen/föreläsningen startar. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom 30% anmälnings- och administrationsavgift. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen/föreläsningen.