Cookiepolicy

Inledning

En cookie (kakor) är en liten textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas i din webbläsare. När vi hänvisar till ”cookies” i den här policyn omfattas även andra liknande tekniker och verktyg som hämtar och lagrar information i din webbläsare, samt i vissa fall skickar sådan information vidare till tredje part, på ett sätt som liknar cookies. Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas cookien när du återvänder till den webbplats som skapade den. Sessionscookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen och skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas när du stänger din webbläsare. Den används exempelvis för att hålla reda på vilket språk du valt.

Några exempel på vad cookies kan användas till:

 • När du loggar in på en webbplats placeras en cookie på din dator. Vid varje sidbläddring skickar din dator cookien till den webbplats du besöker och med hjälp av cookien kan webbplatsen konstatera att du är inloggad och slipper uppge användarnamn och lösenord för varje ny sida.
 • När du vill skräddarsy webbplatser efter dina preferenser. Det kan gälla formgivning på en webbplats du ofta besöker, anpassad kontrast eller teckenstorlek eller anpassad sortering eller urval.
 • På webbplatser som säljer tjänster används cookies för att göra det smidigt att boka eller beställa.
 • Registrera vilka personer som besökt vilka sidor på en webbplats. Den informationen kan sedan användas för att välja rätt annons eller på annat sätt skräddarsy de sidor användaren får se. Många cookies som används för annonsering och skräddarsytt innehåll är tredjepartscookies.
 • Följa upp trafiken genom statistik för att kunna förbättra webbplatsen och för att lära sig mer om olika målgrupper. Många cookies som används för statistik är tredjepartskakor.
 • Hålla reda på språkval, bokningskod eller medlemsnivå.

Hur denna webbplatsen använder cookies

På vår webbplats använder vi cookies och andra liknande tekniker. Du kan själv välja om du vill tillåta att vår webbplats placerar cookies på din enhet eller inte. Vissa cookies utför nödvändiga funktioner på webbplatsen. Cookies hjälper oss också förstå varför du besöker webbplatsen, så vi kontinuerligt kan optimera och målinrikta webbplatsen efter dina specifika behov och intressen. Vi använder också cookies för att specifikt inrikta våra annonser mot dig på andra webbplatser. Oftast använder vi cookies som en del av vår tjänst för att visa dig innehåll som är så relevant för dig som möjligt.

Följande kategorier lagrar cookies:

 1. Nödvändiga
 2. Analytiska
 3. Marknadsföringsmässiga

Hur länge lagras cookies?

Tiden som en cookie lagras i dina enheter och webbläsare varierar. En cookie livslängd beräknas utifrån ditt senaste besök på webbplatsen. När en cookie livslängd löper ut raderas den automatiskt.

Hur du nekar eller tar bort cookies

Du kan när som helt neka alla cookies och/eller tredjepartscookies helt och hållet genom att ändra inställningarna i din webbläsare på din enhet (dator, surfplatta eller smartmobil). Var inställningarna finns beror på vilken webbläsare du använder. Du bör dock vara medveten om att om du nekar alla cookies och/eller tredjepartscookies kommer det finnas funktioner och tjänster som du inte kommer kunna använda på webbplatsen (eftersom de är beroende av cookies).

Hur gör jag för att ta bort cookies?

Det är lätt att radera cookies som du tidigare godkänt. Tillvägagångssättet beror på vilken webbläsare (Chrome, Firefox, Safari, etc.) och vilken enhet du använder (dator, surfplatta eller smartmobil, operativsystem). Ofta finns verktyg för borttagning under inställningar ”Sekretess och säkerhet” men det kan variera mellan olika webbläsare. Vi listar några webbläsare där du kan läsa mer om hur du tar bort cookies (klicka på den länk som stämmer bäst överens):

Övervakning och efterlevnad

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats eller tror att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddslagstiftningen är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till relevant myndighet i den EU/EES-medlemsstat där du har din bosättningsort eller där ett eventuellt dataintrång har inträffat.

Myndigheterna finns på följande webbadresser:

 • Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.
 • Sverige: Post- och telestyrelsen (PTS), www.pts.se.
 • Norge: Datatilsynet, www.datatilsynet.no.
 • Danmark: Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.
 • Tyskland: De tyska federala staterna har var och en en tillsynsmyndighet som ansvarar för genomförandet av dataskyddslagstiftningen och som fungerar som behörig myndighet för registeransvariga som är etablerade i den federala staten i fråga. Du kan hitta din lokala tyska tillsynsmyndighet via följande länk: www.datenschutzkonferenz-online.de.

Hur kontaktar du oss?

Om du har frågor som rör denna cookiepolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, om du vill lämna in en begäran i enlighet med cookiepolicy eller om du vill rapportera ett brott mot denna cookiepolicy, är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns på vår kontaktsida.

Ändring av denna cookiepolicy

Vi förbehåller oss rätten att revidera och ändra denna cookiepolicy. Vid väsentliga förändringar kommer vi via webbplatsen visa ett synligt meddelande.

Denna cookiepolicy reviderades senast 2023-03-20 och gäller tills vidare.