Vi kommer att lägga viltspår två gånger i månaden

Vi kommer att lägga viltspår två gånger i månaden, där ni kan boka in er på spår.
Vi kommer att ta emot 5 hundar vid varje fälle.

Ni kan boka anlagsklass eller öppenklassprov kostar 350:-
Om ni vill gå ett provspår inför ett prov för och få feedback vart ni står i spårandet 150:-
Ni vill hålla spårandet igång, ni har inte tiden till att lägga spår mm.

Bokning sker till Bittes Mobil: 0708-239 861