Detta händer under 2014

ÖPPETHUS söndagen den 9 Mars från kl. 15.00,
mer info kommer inom kort

Lena: Läser nu vidare till hundpsykolog, startade i dec 2013.
Hon kommer att ha projekthundar under sin utbildning,
Hundarna ska ha ett av hundägaren upplevt problembeteende,
har Du något problem så skriv en rad till Lena och berätta om dig och din hund och vad Du upplever för problem.

Bitte: Kommer att vidare utbilda sig till instruktör i personspår och är sen klar Nosinstruktör.
Vilket innehåller: Viltspårsinstruktör// Kantarellsökinstruktör//Specialsök-Luktdiskrimniering//Personspår.
Hon kommer även under året gå som aspirant för att sedan kunna bli viltspårsdomare inom sin tid.